EQUIP DE GESTIÓ

President:
Pere Rovira Marcé

Secretària:
Ma Rosa Muro Guardiola

Tresorer:
José Luis Lleixà Prieto

Relacions Públiques:
Carme Bertrán Prades

Responsable d’activitats:
Marina Homs Miralles

Cap de colla:
Jaume Ortí Flores