LA NOSTRA HISTÒRIA

Processó de Corpus, amb els Falcons de Barcelona.

 
Vàrem voler constituir una agrupació estable del ball de la Moixiganga a Barcelona.

 
Hi ha més motius, però especialment el cultural és el que més ens motiva donat el lligam evolutiu que existeix entre Muixeranga, Ball de Valencians i Castells. Ens mou l’interès per preservar aquesta manifestació cultural d’origen remot i que s’ha vist en risc de desaparéixer.
També ens mou l’enveja. Enveja sana, això sí. Enveja sana de Sitges, Vilafranca, La Geltrú, Badalona, Lleida, Valls, Tarragona…La Moixiganga de Barcelona és un projecte que des de fa uns anys teníen alguns membres dels Falcons de Barcelona, i va néixer al Clot amb el suport del President del Foment Martinenc, que ja va crear la Moixiganga de Badalona. En un primer moment els assajos es feien al local dels Castellers de Barcelona, i ara s’assaja a la Casa dels Entremesos perquè la Moixiganga de Barcelona hi pertany.

 
La Moixiganga és un ball religiós.
 
La nostra cultura ha estat clarament influïda per la religió al llarg de la història. Tot i que volem deixar clar que participar en la Moixiganga té el sentit que cadascú li vulgui donar. Un en pot gaudir pel fet de participar en una activitat associativa i cultural o en pot gaudir des de la seva fe. O bé en pot gaudir per les seves dues vessants.
Queda clar que no fem ni apologia de cap mena ni proselitisme, només duem a terme un ball. I que cadascú és lliure de viure aquesta experiència com vulgui. Per a qualsevol dubte, ens regim per allò que disposa la Llei Orgànica d’Associacions.
 
Volem, a més de conservar la tradició del ball, innovar però sense transgredir. Aportarem música pròpia, vestuari i innovacions en les figures anomenades ”misteris”. Tot això sense apartar-nos excessivament del que representa el ball en sí.
Donat el caràcter de Barcelona, sabem que ens veurem abocats a actuar al carrer en processons i cercaviles en diverses ocasions, per això volem adequar el ball a aquesta realitat.

Barcelona té un efecte d’altaveu, i esperem que mitjançant aquest efecte, la Moixiganga desconeguda per a molts, sigui coneguda arreu de Catalunya i més enllà.